[Home Page]

Geopárty 2015

Dovolte nám, abychom vás pozvali na studentskou akci pořádanou studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie FAST VUT v Brně GEOPÁRTY 2015, která se koná v pondělí 30. listopadu 2015 v kulturním domě Rubín, Makovského náměstí 3, Brno - Žabovřesky.&nbsp;<br />Akce s názvem GEOPÁRTY se v Brně letos pořádá již 38. rokem. Každoročně se této společensko-zábavní akce účastní asi 400 studentů oboru Geodézie a kartografie, zástupců z řad vyučujících a absolventů FAST VUT v Brně. Oficiálním programem GEOPÁRTY je pasování studentů prvního ročníku do „Cechu zeměměřického“.&nbsp;<br />Celá studentská akce je oficiálně konána pod záštitou děkana Fakulty stavební v Brně, pana prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA. Akci tradičně zajišťují studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia.&nbsp;<br /><br />Garantem akce GEOPÁRTY 2015 je: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie, Veveří 95, 602 00 Brno<br />S pozdravem a přáním pěkného dne organizátoři akce.

redakce

vyvěšeno: 11.11.2015
poslední aktualizace: 10.11.2015
ID článku: 4789


Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]