[Home Page]

Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v PlzniNa letošní konferenci Geomatika v projektech přednesl vedoucí oddělení geomatiky doc. Ing. Václav Čada, CSc. příspěvek na téma 20 let v oboru Geomatiky. V něm autor shrnuje své více než dvacetileté působení na ZČU a také historii i současnost oboru geomatika.

V závěru byl udělen historicky Mezník geomatiky prof. RNDr. Stanislavu Míkovi, CSc., který se významně zasloužil o rozvoj oboru na ZČU. Přednášku i slavnostní ceremoniál máte možnost shlédnout na YouTube jako videa.Škole, pedagogům, studentům i absolventům přeje mediální partner konference Geomatika v projektech vše dobré - samé úspěchy a vynikající absolventy.

redakce

vyvěšeno: 12.11.2015
ID článku: 4790
další informace: www.geomatika.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
[Server]
Školství
Historie Z domova
[Pošta]