[Home Page]

Žádost o sponzorský dar - SPŠZem

Vážený/á pane/paní,

Jménem studentů 4. ročníků SPŠ zeměměřické si vás dovoluji oslovit se žádostí o sponzorský dar na maturitní ples, který se bude konat 3. 3. 2016 v Lidovém domě Kbely v ulici Toužimská v Praze 19 od 19 hodin.

Naše škola je jedinou samostatnou školou zaměřenou na studium geodézie a katastru nemovitostí ve střední Evropě. Škola je vybavena moderní přístrojovou technikou, např. téměř 100 počítači s geodetickými programy, GPS, totálními stanicemi a dalším příslušenstvím. Díky tomuto vybavení i díky dobrému zázemí, které škola poskytuje, jsou naši absolventi skvěle připraveni jak do praktického života, tak i na studium na vysokých školách. O dobré kvalitě školy svědčí i vynikající umístění našich studentů na mezinárodních geodetických soutěžích. Vzhledem ke specifickému zaměření výukového programu se na naší školu nehlásí mnoho studentů. Z tohoto důvodu je pro nás uspořádání plesu velmi finančně náročné a přesahuje naše možnosti. Proto se obracíme na vás s prosbou o sponzorský dar, a to buď formou finanční podpory, která by byla využita na částečné zaplacení pronájmu sálu, nebo věcného daru do naší slepé dražby.
Když by byla vaše společnost tak velkorysá a přispěla nám na maturitní ples, bude jméno/logo firmy vystaveno v sále, natištěno na vstupenkách. V průběhu večera bude ještě přečten seznam sponzorů. Samozřejmostí je i sepsání Smlouvy o sponzorském daru. Děkujeme za vaši ochotu a vstřícnost a doufáme, že nás podpoříte.

Za třídu 4. A se s pozdravem loučí

Lenka Streitová a Martina Pašavová
Tel: 723761282, 608230363
Další informace o škole naleznete na www.spszem.cz .
V Praze dne ?.10.2016

Střední průmyslová škola zeměměřická Pod Táborem 300
190 78 Praha 9

redakce

vyvěšeno: 17.11.2015
ID článku: 4793
další informace: http://spszem.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 15-11+12
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]