[Home Page]

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Náměstek ministra vnitra pro státní službu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy ČÚZK v oborech služby
1. Finance,
25. Pracovněprávní vztahy,
29. Legislativa a právní činnost,
36. Informační a komunikační technologie,
46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek,
70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí,
78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2016.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.
Náležitosti žádosti a předpoklady stanovené zákonem jsou v plném znění výběrového řízení.
Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného podané ve lhůtě do 11. prosince 2015.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis,
c) písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran na téma „Koncepce řízení a klíčové úkoly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního“.

redakce

vyvěšeno: 27.11.2015
ID článku: 4796
další informace: www.cuzk.cz/Volna-mista.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]