[Home Page]

Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

Termín výstavy: 9. 12. 2015 do 28. 2. 2016

Místo: PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2, 2. patro, Po-Pá 9-17.00

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze připravila výstavu k 150. výročí narození významného českého geografa a hydrologa Václava Švambery, autora nejrozsáhlejší monografie o řece Kongu, průzkumníka šumavských jezer, ale především zakladatele Geografického ústavu v Praze na Albertově.

V Mapové sbírce PřF UK byla při zpracování fondů v roce 2014 nalezena složka s pozůstalostí profesora Švambery s mnoha archiváliemi, které tak budou vůbec poprvé představeny veřejnosti.

Putovní výstava potrvá od 9. 12. 2015 do 28. 2. 2016 na adrese Albertov 6, Praha 2, v 2. patře v předsálí Knihovny geografie. V dubnu bude k vidění v rodišti pana profesora v Peruci a pak už si ji mohou vypůjčit další vzdělávací a neziskové instituce v Knihovně geografie PřF UK na adrese: blanka.simanova@natur.cuni.cz


Doprovodné programy k výstavě:

11. ledna 2015 (9.00-18.00) Čteme prof. Švamberu: studenti, učitelé a návštěvníci akce budou celý den číst z děl prof. V. Švambery. Úcastníci se budou plavit po řece Kongo anebo seprodírat šumavskými hvozdy. Součástí akce bude videoprezentace. Akce proběhne v Knihovně geografie od 9.00 do 18.00 hod. Evidence zájemců na adrese: nevorall@natur.cuni.cz

10. února 2015 (14.00) Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou Evou Novotnou, 2. patro, předsálí Knihovny geografie. Evidence zájemců na adrese: nevorall@natur.cuni.cz

K výstavě byl vydán katalog Václav Švambera, profesor Univerzita Karlovy. Autorkou je PhDr. Mgr. Eva Novotná, předmluvu napsal geograf a hydrolog prof. RNDr. Bohumír Janský CSc.
Bližší informace podá autorka výstavy Eva Novotná, novotn48@natur.cuni.cz, T.: 603 342 477

PhDr. Mgr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky, vedoucí Knihovny geografie, Přírodovědecká fakulta PřF UK

vyvěšeno: 08.12.2015
ID článku: 4797


Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
[Server]
Kartografie
Školství Historie
Z domova
[Pošta]