[Home Page]

Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

Vážený uživateli dálkového přístupu,

Český úřad zeměměřický a katastrální, jako provozovatel dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí oznamuje, že od 1.1.2016 bude aplikace Dálkový přístup rozšířena o sestavy s cenovými údaji a o digitální podobu nabývacích titulů a dalších dokumentů ze sbírky listin katastru nemovitostí (listiny).

Uživatelská role pro získání sestav s cenovými údaji bude automaticky přidělena všem uživatelům v prvních dnech roku 2016. Uživatelé o přidělení oprávnění pro tyto sestavy nemusí žádat.

O přidělení uživatelské role pro získání digitální podoby nabývacích titulů a dalších dokumentů ze sbírky listin je nutné požádat. Podmínkou přidělení role je prokázání totožnosti žadatele. Podrobnosti jsou uvedeny v Žádosti o přidělení oprávnění pro Sbírku listin, která je k dispozici na adrese: http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Zrizeni-uctu-dalkoveho-pristupu.aspx.

Listiny, na základě kterých byl proveden zápis po roce 2014, budou dostupné ihned. O naskenování listin, u kterých byl proveden zápis před 1.1.2014, bude možné požádat prostřednictvím objednávkového systému, který je součástí aplikace Dálkový přístup do KN.

Poskytování nových výstupů se řídí vyhláškou ČÚZK č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, jejíž novela nabude účinnosti 1.1.2016. Role bude tedy možné přidělovat až po tomto datu. Vyplněnou žádost však lze Úřadu podat i před 1.1.2016.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na helpdesk ČÚZK: podpora@cuzk.cz.

Ing. Tomáš Chotěnovský, vedoucí oddělení služeb uživatelům, ČÚZK

vyvěšeno: 24.12.2015
ID článku: 4805
další informace: http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Zrizeni-uctu-dalkoveho-pristupu.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Internet
[Pošta]