[Home Page]

Návod pro správu katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální vydal návod pro správu katastru nemovitostí ("návod"), který rozvádí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících správu katastru nemovitostí, tj. KatZ, KatV, FormV a VPoskÚ. Návod podrobně upravuje činnosti katastrálního úřadu při správě katastru i další skutečnosti související s jeho správou ve vztahu k jiným právním i technickým předpisům. Návod je vnitřním závazným předpisem. Schválil ho místopředseda ČÚZK 10. února 2016 a je účinný od 1. 4. 2016.

Návod je dostupný viz link.

redakce

vyvěšeno: 14.02.2016
ID článku: 4815
další informace: http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 16-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]