[Home Page]

Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR

Součástí slavnostního vyhlášení vítězů 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku byl i podpis dohody o vzájemné spolupráci, kterou podepsala ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová spolu s předsedou Sdružení místních samospráv ČR a poslancem EP Stanislavem Polčákem.

Dohoda specifikuje oblasti, ve kterých si oba partneři mohou výrazně pomoci. Jde např. o vzájemné konzultace návrhů legislativních předpisů týkajících se pozemkových úprav nebo spolupráci na podpoře místních samospráv v oblastech činností příslušejících Státnímu pozemkovému úřadu.

K podpisu došlo 15. března 2016 v Rytířském sále Senátu PS ČR za účasti několika senátorů, předsedy ČÚZK, ředitelů lokálních pracovišť SPÚ, oceněných v soutěži a redakce Zeměměřiče. :-)

redakce

vyvěšeno: 17.03.2016
ID článku: 4820
další informace: www.spucr.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 16-03a04
[Server]
Pozemkové úpravy
Zajímavosti Z domova
[Pošta]