[Home Page]

Konference Internet ve státní správě a samosprávě skončila

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý 5. dubna odpoledne 19. ročník konference ISSS, jedné z největších akcí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy, kterou již potřinácté doplnila i visegrádská konference V4DIS. Každoročně se zde schází politici, vedoucí pracovníci ministerstev, hejtmani, primátoři, šéfové státních organizací, poslanci Parlamentu ČR i hosté ze zahraničí se zástupci veřejné správy, odborníky na informatizaci i dodavateli technologií a služeb do segmentu státní správy a samosprávy.
Podle předběžných statistik se zaregistrovalo 2372 účastníků, zaznělo přes 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představila firem a organizací.

Slavnostní zahájení a přehlídka osobností
Největší počet vzácných hostů se sešel na pódiu Velkého sálu při slavnostním zahájení konference, které je každoročně jednou z nejsledovanějších částí programu.
V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si mohli účastníci konference vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, předseda ČÚZK Karel Večeře, podpredseda Košického samosprávného kraje István Zachariaš, náměstkyně MV ČR Jana Vildumetzová, náměstek MV ČR Josef Postránecký, náměstek MZe ČR Zdeněk Adamec, náměstek MPSV Robert Baxa, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl, poslanec a předseda hospodářského výboru sněmovny Ivan Pilný, ředitel odboru hlavního architekta e-governmentu MV Petr Kuchař, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon nebo obchodní ředitel Cisco Systems ČR Ivo Němeček. Dlouholetý digitální šampion ČR Ondřej Felix převzal v závěru diskusní části z rukou Jaroslava Strouhala „Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji e-governmentu“.

Témata, prezentace a diskuse, doprovodné akce
Obsáhlý dvoudenní program konference začal již v neděli v podvečer seminářem a poté VIP setkáním v Klicperově divadle. Od pondělního rána pak běžely prezentace, jednání a diskusní setkání až do úterního odpoledne. Mezi tématy se objevilo jako obvykle hodnocení aktuálního stavu e-governmentu, plány pro nejbližší budoucnost, problematika důvěryhodných elektronických služeb a elektronické identity obecně, otevřená data, informace o nových trendech, mobilních technologií a sdílených služeb, kybernetické bezpečnosti apod.

Geoinformační strategie, směrnice INSPIRE a mapy
Úterní dopoledne na konferenci ISSS patřilo již tradičně uživatelům a příznivcům geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat. Program začal po deváté hodině úvodními prezentacemi „Implementace GeoInfoStrategie“ (MV ČR), „Činnost katastrálních úřadů po digitalizaci katastrálních map“, „Služby ČÚZK pro GeoInfoStrategii“ (ČÚZK) a případovou studií společnosti Asseco.
V druhé části tohoto bloku byly na programu informace o implementaci směrnice INSPIRE, zkušenosti z projektu ELF a ukázky služeb INSPIRE na ČÚZK.
Třetí a čtvrtá část bloku se věnovala především mapovým službám a podkladů a vystřídali se v ní jak odborníci z oblasti státní správy a samosprávy (ČÚZK, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Plzeňský kraj), tak zástupci firem, které dodávají do této oblasti svoje řešení (ICZ, Arcdata, Intergraph).

20. ročník je naplánován na 3.-4. dubna 2017
Již nyní se těšíme na jubilejní dvacátý ročník, který je naplánován na 3.-4. dubna 2017.
“Jubilejní dvacátý ročník je naplánován na 3.-4. dubna 2017. Věřím, že bude stejně úspěšný jako ročníky předchozí a že zde všichni účastnící najdou mnoho potřebných informací i inspirace pro svou další práci,“ prohlásil RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference.
Více informací včetně kompletního archivu minulých ročníků lze najít na www.isss.cz.

redakce

vyvěšeno: 07.04.2016
ID článku: 4827
další informace: www.isss.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 16-01a02
[Server]
GIS
Internet Z domova
[Pošta]