[Home Page]

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru

Dnem 1. dubna 2016 byla zřízena Katedra geomatiky (KGM) Fakulty aplikovaných věd ZČU, fungující v uplynulých 20 letech jako oddělení geomatiky na Katedře matematiky FAV.

Funkci vedoucího katedry obhájil ve výběrovém řízení dne 13. 4. 2016 doc. Ing. Václav Čada, CSc. Webové stránky katedry jsou dostupné na www.kgm.zcu.cz

KGM realizuje studijní program Geomatika, akreditovaný jako bakalářský program do roku 2024, navazující magisterský program do roku 2023 i jako doktorský program do roku 2022, a to v prezenční i kombinované formě. Absolventi náročného studia jsou žádáni ve státní i soukromé sféře a dosud nikdy nebyli klienty pracovního úřadu.

redakce

vyvěšeno: 15.04.2016
ID článku: 4832
další informace: www.kgm.zcu.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 16-03a04
[Server]
GIS
Školství Zajímavosti
[Pošta]