[Home Page]

Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů

29. dubna 2016 na svých stránkách představila Komora geodetů a kartografů návrh paragrafového znění novely zákona 360/1991 Sb.

Komora geodetů a kartografů na svých stránkách píše, že ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním připravila návrh na vznik komory zeměměřičů ze zákona formou novely zákona ČNR 360/1991 Sb., kterou vznikly Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

V současné době je tato novela v Poslanecké sněmovně a v přiloženém souboru PDF (viz link) jsou do dosud platného zákona 360/1991 červeně vyznačeny změny, které je třeba udělat, aby mohla vzniknout Česká komora zeměměřičů.

Budou mít zeměměřiči svoji komoru ze zákona?

Stav projednávání novely zák. 360/1992 lze sledovat na stránkách PSP ČR – zde je příslušný odkaz na webové stránky poslanecké sněmovny kde lze sledovat program a jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, potažmo celé sněmovny
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=597
dále
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?idsb=12484

1. čtení bylo zahájeno 20., 22. 4. 2016 na 44. schůzi PSP ČR.

redakce

vyvěšeno: 29.04.2016
ID článku: 4850
další informace:www.kgk.cz/wp-content/uploads/2016/04/360.pdf
www.kgk.cz/
www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=597
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?idsb=12484


Z časopisu Zeměměřič č. 16-03a04
[Server] ZajímavostiKGK [Pošta]