[Home Page]

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav v roce 2016

Předpokládaný termín zkoušek je říjen 2016 a je závislý na počtu žadatelů. Přesné datum zkoušek bude včas oznámeno prostřednictvím webových stránek Státního pozemkového úřadu a doporučeným dopisem přihlášeným uchazečům.
Zájemci o konání zkoušek se mohou přihlásit ke zkoušce podáním písemné žádosti, a to nejpozději do 30. 6. 2016.
Písemná žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Státního pozemkového úřadu.

Žadatel uvede, který z návrhů komplexních pozemkových úprav bude předkládat ke zkoušce a označí pobočku krajského pozemkového úřadu, pro kterou byl návrh zpracován.

Podrobněji o zkouškách na asociacepu.cz - viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 03.05.2016
ID článku: 4853
další informace: asociacepu.cz/?p=2702


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]