[Home Page]

GIS v plánování měst a regionů - 2. ročník

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) vás srdečně zvou k účasti na 2. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů, která se uskuteční na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze v termínu 15. 9. 2016.

TÉMATA KONFERENCE

Územně analytické podklady po 10 letech od uvedení do života
Webové portály územního plánování
Participativní GIS, VGI a crowdsourcing v územním plánování
GIS jako podpora řešení krizových situací
Standardy vs. kreativita v územním plánování
Změna klimatu a její vliv na územní plánování

CAGI

vyvěšeno: 04.05.2016
ID článku: 4855
další informace: http://www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2016?

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel CAGI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]