[Home Page]

Setkání partnerů digitálních technických map krajů

Ve dnech 5. a 6. května 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerů digitálních technických map krajů, které organizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na úvod setkání se uskutečnilo i pracovní setkání na téma Registr pasivní (fyzické) infrastruktury pro potřeby digitálních technických map a best practices krajů v této oblasti.

Hlavním bodem setkání bylo vzájemné představení digitálních technických map Plzeňského a Zlínského kraje. Představení aktuálního i budoucího stavu těchto projektů. Diskutována byla celá řada zajímavých bodů včetně aktuálního stavu prací na Výměnném formátu digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy. Jednotlivé body setkání (prezentace) a další informace jsou uvedeny na stránkách plzensky-kraj.cz:

Digitální technická mapa Plzeňského kraje – informace a zkušenosti
Digitální technická mapa Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje
Digitální technická mapa Plzeňského kraje na městě Plzeň
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje – současný stav a plánovaná veřejná zakázka
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje – využití u správců vodovodů a kanalizací
Aktuální stav prací na Výměnném formátu DTM
Provozní záležitosti DTM PK

Michal Souček, vedoucí oddělení GIS, Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje

vyvěšeno: 10.05.2016
ID článku: 4859
další informace: www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/setkani-partneru-digitalnich-technickych-map-kraju


Z časopisu Zeměměřič č. 16-03a04
[Server]
GIS
Různé Z domova
[Pošta]