[Home Page]

INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 91

V konferenci Katastr zazněla 12. května 2016 zajímavá informace Ing. Nedvídka s přílohou IMZIK č. 91. Jedná se o Informativní materiál pro ZKI č. 91.

Příspěvek se zabývá se nejdříve otázkou, co se stane, když zeměměřič předem neoznámí (či vůbec neoznámí) vlastníkovi pozemku, že na jeho pozemek hodlá vstupovat v souvislosti s výkonem zeměměřických činností.

Dalším tématem pak je otázka, jak je to s případnou ochranou hraničních znaků, kterými jsou v terénu označeny hranice pozemků (a nejde tedy o body bodového pole).

K oběma otázkám se totiž v praxi vyskytuje poměrně dost spekulativních a nezřídka i nesprávných odpovědí. Třeba připojený dokument zaujme i komerční zeměměřickou sféru.

Protože příloha
http://mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/attachments/20160512/8680a2a7/IMZKIc.91.htm
může být některým čtenářům složitě dostupná, redakce je zveřejnila také na adrese:
www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki091.htm


Adresa konference je http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr

Další informace Z rozhodovací praxe naleznete na www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe

redakce

vyvěšeno: 12.05.2016
poslední aktualizace: 18.05.2016
ID článku: 4862
další informace:www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki091.htm
mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr
mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/attachments/20160512/8680a2a7/IMZKIc.91.htm
www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Přečtěte si
Sborník rozhodnutí
[Pošta]