[Home Page]

Mapa roku zná své vítěze

<header> <h2>&nbsp;Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala již 18. ročník soutěže Mapa&nbsp;roku. Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná v roce 2015 a určila&nbsp;nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích.</h2> </header> <p>Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 12. května 2016&nbsp;na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy.</p> <p>Součástí slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku bude i vernisáž výstavy &nbsp;Kouzlo Starých map.</p> <p>O titul Mapa roku 2015 bojovalo celkem 86 produktů, které do soutěže přihlásilo 23&nbsp;producentů (autorů) z celé České republiky.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Počet přihlášených produktů dle kategorií (číslo značí počet přihlášených produktů):</h3> <p>Atlasy, soubory a edice map 7</p> <p>Samostatná kartografická díla 57</p> <p>Kartografická díla pro školy 5</p> <p>Kartografické výsledky studentských prací 9</p> <p>Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 8</p> <p>&nbsp;</p> <h2>NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2015:</h2> <p>&nbsp;</p> <h4>V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována díla:</h4> <p>• Školský atlas sveta&nbsp;</p><p>SHOCart, spol. s r. o., jazyk slovenština</p> <p>•&nbsp;Sociálně prostorová diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě</p> <p>Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze</p> <p>•&nbsp;edice turistických map</p> <p>Kartografie HP, spol. s r. o., pro EUROKART</p> <p>•&nbsp;edice turistických map 1 : 25 000</p> <p>Geodézie On Line, spol. s r. o.</p> <p>•&nbsp;edice turistických map 1 : 40 000 &nbsp; -&nbsp;vítěz kategorie</p> <p>SHOCart, spol. s r. o.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>V kategorii Samostatná kartografická díla:</h4> <p>&nbsp;•&nbsp;Přírodní památky České republiky</p> <p>Kartografie PRAHA, a. s.</p> <p>•&nbsp;Šumava – Lipno 1 : 25 000 &nbsp; &nbsp;&nbsp;-&nbsp;vítěz kategorie</p> <p>Geodézie On Line, spol. s r. o.</p> <p>•&nbsp;Kokořínsko – Máchův kraj</p> <p>Geodézie On Line, spol. s r. o.</p> <p>•&nbsp;NP České Švýcarsko&nbsp;</p> <p>Kartografie HP, spol. s r. o., pro EUROKART</p> <p>&nbsp;</p> <h4>V kategorii Kartografická díla pro školy</h4> <p>z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů&nbsp;nebyly vyhlášeny nominace.&nbsp;Vítězem&nbsp;se stal&nbsp;Školní atlas dnešního Česka společnosti TERRA, spol. s r. o.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:</h4> <p>•&nbsp;Základní a turistická mapa Mapy.cz</p> <p>Seznam.cz, a. s.</p> <p>•&nbsp;Analýzy výškopisu &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;-&nbsp;vítěz kategorie</p> <p>Český úřad zeměměřický a katastrální</p> <p>•&nbsp;Knihovna Dnešní svět</p> <p>TERRA, spol. s r. o.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>V kategorii Kartografické výsledky studentských prací:</h4> <p>•&nbsp;Vizualizace historie změn v katastrální mapě</p> <p>Vojtěch Klecanda, Univerzita Karlova v Praze</p> <p>•&nbsp;Hodnocení propagačních trhacích map měst metodou eye-trackingu</p> <p>Nikola Selníková, Univerzita Palackého v Olomouci</p> <p>•&nbsp;Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu&nbsp; &nbsp;&nbsp;-&nbsp;vítěz kategorie</p> <p>Radek Barvíř, Univerzita Palackého v Olomouci</p> <p>¨</p> <h4>Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2015 udělila nad rámec cen udělovaných&nbsp;v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění. Tato ocenění jsou udělena mimo nominace.</h4> <p>Zvláštní ocenění Mapa roku 2015&nbsp;získala&nbsp;Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze&nbsp;za zajímavé kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě.</p> <p>Zvláštní ocenění Mapa roku 2015&nbsp;získala společnost&nbsp;Mapcentrum, spol. s r. o.&nbsp;za dlouhodobou propagaci kartografie formou pohádkových map.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> &nbsp;

redakce

vyvěšeno: 12.05.2016
ID článku: 4863
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/?page_id=29


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
Kartografie
GIS Školství
Z domova
[Pošta]