[Home Page]

Bentley Systems ohlásila příjem přihlášek do soutěže Be Inspired 2016 oceňující výjimečnou práci v oblasti infrastruktury

<br /><br />Celosvětový program oslavuje nejvýznačnější světové pokroky v oblastech projektování, výstavby a provozování infrastruktury<br /><br />Bentley Systems, Incorporated, přední společnost zaměřená na poskytování komplexních softwarových řešení pro modernizaci infrastruktury, vydala výzvu k zasílání přihlášek do soutěže Be Inspired 2016. <strong>Lhůta pro podávání přihlášek končí 30. května 2016.</strong> Soutěž, jejíž výherce vybírají nezávislé poroty odborníků z oboru, oceňuje mimořádnou práci organizací, které pomáhají zlepšovat světovou infrastrukturu navrhováním, projektováním, výstavbou, dodávkami a/nebo provozováním bezpečnějších, odolnějších, udržitelných a inteligentních silnic, mostů, budov, výrobních závodů, vodovodních sítí a spousty dalších infrastrukturních aktiv. Architekti, inženýři, konstruktéři a/nebo vlastníci a provozovatelé z těchto organizací pomáhají realizovat uvedené cíle využíváním mnoha přínosů BIM, které jim poskytují inovace softwaru a služeb nabízených společností Bentley prostřednictvím:<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;větší hloubky informačního modelování, která přináší lepší výkonnost staveb, a/nebo<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;větší šířky informační mobility, která přináší lepší výkonnost projektů.<br /><br /><strong>Soutěž Be Inspired má 18 kategorií </strong>pokrývajících všechny aspekty výstavby od inovací ve výkonnosti aktiv, stavbě budov a konstrukcí po inovace ve státní správě, územním rozvoji, těžbě, stavbách na moři, realizaci projektů a dalších oblastech. Letos se zavádí nová kategorie inovací v modelování reality, v níž se představí projekty vykazující dokonalost v zachycení a/nebo vizualizaci reality, které vyřešily určitý náročný úkol související s návrhem, konstrukcí nebo provozem. <br /><br /><strong>Vyzýváme všechny uživatele produktů společnosti Bentley, aby do soutěže Be Inspired přihlásili své projekty&nbsp; bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházejí – zda jsou ve fázi přípravy/koncepčního návrhu, projektování, výstavby, nebo jsou již hotové.</strong> V každé kategorii soutěže Be Inspired budou vybrání tři finalisté; ti vyhrají cestu do Londýna, kde se jako hosté společnosti Bentley Systems zúčastní konference Year in Infrastructure 2016 (Rok v infrastruktuře 2016), která se bude konat od 1. do 3. listopadu ve Velké Británii v hotelu Hilton London Metropole.&nbsp; Ve finále soutěže Be Inspired představí finalisté své projekty porotcům, předním odborníkům z oboru a více než stovce zástupců médií, kteří se sejdou na této vysoce interaktivní akci sestávající z prezentací, vrcholových jednání a seminářů.<br /><br />Paul G. Wilson, technický ředitel Digital Project Delivery, EMIA, AECOM, řekl: <em>„Byli jsme poctěni, že se nám dostalo uznání v soutěži Be Inspired 2015 za naši inovativní práci na realizaci projektu stockholmského obchvatu E4 – jednoho z největších stavebních projektů ve Švédsku. Již samotná konkurence v této prestižní soutěži je inspirující, vezmeme-li v úvahu počet, kvalitu a rozsah nominovaných projektů. Jakožto nedílná součást konference Year in Infrastructure pořádané společností Bentley nabízí tato soutěž prostor pro předvedení těch nejrevolučnějších projektů z některých oborů a poskytuje cenné poznatky o inovativních technologiích, které se nyní používají. Těšíme se na účast v ročníku 2016.“</em><br /><br />Paul Brown, projektový manažer CAD/BIM/CAE, SWIP/4LM Projects Engineering Services - Capital Programmes Directorate London Underground Ltd., řekl: <em>„Jsme neobyčejně hrdí na to, že náš projekt sanace tunelu londýnské podzemní dráhy se dostal mezi oceněné nominace v soutěži Be Inspired 2015, která se konala vloni v listopadu v Londýně. Tato inovativní soutěž má příhodný název s ohledem na pozoruhodné úspěchy v oblastech designu, inženýrství, výstavby, a provozování infrastruktury, kterým se každoročně dostává uznání. Poskytuje účastníkům skvělou příležitost k předvedení doseženého pokroku souvisejících s realizací projektů a výkonností aktiv v globálním světle před svými kolegy, předními kapacitami z oboru a zástupci médií. Této akci se prostě žádná jiná nevyrovná.“<br /></em><br />Chris Barron, viceprezident společnosti Bentley pro firemní komunikaci, řekl: <em>„Vřele doporučuji uživatelům produktů Bentley, aby využili této výzvy k zaslání přihlášek a ještě dnes vyplnili své nominační formuláře. Naše soutěž Be Inspired znamená mnohem více než soupeření o ceny; jedinečným způsobem spojuje profesionály z oblasti infrastruktury se zástupci médií, aby se mohli podělit o inovativní BIM advancements v oblastech designu, inženýrství, výstavby, a provozování infrastrukturních projektů, a tím posunuje realizaci projektů i výkonnost aktiv kupředu. Zároveň oslavuje inovativní úspěchy architektů, inženýrů, konstruktérů a vlastníků/provozovatelů v uskutečňování infrastrukturních projektů bez ohledu na velikost.<br /><br />Každé nominaci v soutěži Be Inspired se dostane významné a cenné pozornosti napříč globální infrastrukturní komunitou. To znamená vítězství pro všechny – od pozoruhodných nominovaných projektů po odborníky z oblasti infrastruktury a organizace, které stojí za nimi.“</em><br /><br />Soutěž Be Inspired nabízí účastníkům následující možnosti:<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;získat celosvětové uznání díky zveřejnění profilu jejich architektonických nebo inženýrských infrastrukturních projektů v ročence společnosti Bentley Infrastructure Yearbook, která je distribuována v tištěné a elektronické podobě téměř 150 000 vlivným subjektům v oblastech médií, vlád a průmyslu z celého světa; všichni vítězové a finalisté, stejně jako ostatní nominované projekty, jsou navíc představeny na webové stránce Profily uživatelských projektů;<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;zvýšit svou konkurenceschopnost tím, že stávajícím a potenciálním klientům ukážou hodnotu, kterou oni a jejich organizace projektům přinášejí prostřednictvím inovačního využívání přínosů BIM; <br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;zajistit si propagaci v médiích díky jednání s celosvětovými médii i členy týmu společnosti Bentley, kteří jim pomohou s propagací a nabízením jejich projektů na trhu. <br /><br />Chcete-li získat další informace o soutěži Be Inspired nebo nominovat projekt, navštivte stránku www.bentley.com/BeInspired.<br /><br /><h4>O konferenci Year in Infrastructure 2016</h4><br /><strong>Konference <em>Year in Infrastructure 2016</em>, která se bude konat od 1. do 3. listopadu ve Velké Británii v londýnském hotelu Hilton London Metropole, je celosvětovým setkáním předních manažerů v oblastech projektování, výstavby a provozu infrastruktury</strong>. Bude zahrnovat řadu prezentací a interaktivních seminářů, které budou zkoumat průniky technologických i obchodních hybatelů a zjišťovat, jak utvářejí budoucnost výstavby infrastrukturních projektů a návratnost investic. <br /><br />Konference bude zahrnovat také program finále soutěže Be Inspired s předáváním cen soutěže Be Inspired vítězům, stejně jako vrcholná jednání zaměřená na výkon infrastrukturních staveb a dodávání projektů a fóra zabývající se výstavbou, železničními a silničními sítěmi, ropným, plynovým a chemickým průmyslem a těžbou – včetně staveb na moři; inženýrských sítí (rozvodů elektřiny, plynu a vody) a vizí pro budoucnost.<br /><br /><strong>Chcete-li získat další informace o konferenci Year in Infrastructure 2016, navštivte stránku www.bentley.com/YIIConference.</strong><br /><br /><h4>O společnosti Bentley Systems</h4><br />Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním komplexních softwarových řešení architektům, inženýrům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci designu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplěné profesionální nabídkou implementačních služeb na celém světě. <br /><br />Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3 000 pracovníků ve více než 50 zemích, roční příjmy ve výši přesahující 600 mil. USD a od roku 2008 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic. <br /><br />Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com a ve výroční zprávě společnosti Bentley. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky.. Navštivte webové stránky konference Year in Infrastructure, přední akce společnosti Bentley, na níž se představí řada odborníků. Chcete-li zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Be Inspired, v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám Infrastructure Yearbooks&nbsp; společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.<br /><br />Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500,&nbsp; což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.<br /><br />

tisková zpráva Bentley

vyvěšeno: 16.05.2016
ID článku: 4865
další informace:www.bentley.com/beinspired
www.bentley.com/yiiconference


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
GIS
Software Ze zahraničí
[Pošta]