[Home Page]

Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví

<p><br /><br /></p><h2>zeměměřictví = souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí (zákon č. 200/1994 Sb.)</h2><p>&nbsp;</p><p><br /><br />Ve smyslu definice zeměměřictví hlavní město Praha dosud hostilo 2 celosvětové akce týkající se zcela nebo jen z menší části tohoto vědního a technického oboru:</p><h3><strong>FIG Working Week Prague 2000</strong> </h3><h2>(21.-26.5. <strong>2000</strong>)</h2><p><br />23. valné shromáždění Mezinárodní federace zeměměřičů - 150 delegátů<br /><br />+ Konference Quo vadis geodézie 21. století – 250 účastníků<br /><br />+ Komerční výstava GEOMATICA (30 vystavovatelů) a nekomerční výstava (25 institucí)<br /><br />+ VI.mezinárodní Česko-slovensko- polské dny<br /><br /><em>Pořadatelé: Český svaz geodetů a kartografů, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Stowarzysenie Geodetów Polskich</em></p><p><br /><br /></p><h3><strong>26. valné zasedání Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální</strong> </h3><h2>(22.6. – 2.7. <strong>2015</strong>)</h2><p><br /><strong>26. valné zasedání Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální, </strong>která sdružuje 8 mezinárodních asociací (geodézie, kryosféry, hydrologie, meteorologie a atmosféry, oceánologie, seismologie a vulkanologie).<br /><br />Celkový počet účastníků 4231 z 90 zemí, z toho 143 z České republiky (3.4 %), ale jen 4 „vystudovaní zeměměřiči“, 5378 prezentací příspěvků, 2200 posterů, 639 zasedání z toho 650 příspěvků v rámci zasedání Mezinárodní geodetické asociace (IAG).<br /></p><p>&nbsp;</p><h3><strong>XXIII. kongres Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS)</strong></h3><h2><strong></strong><strong>12. – 19. 7. 2016</strong><br /></h2><p><strong></strong><br />Na blížící se 3. celosvětové akci v Praze – <strong>XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS)</strong> ve dnech <strong>12. – 19. 7. 2016</strong> je zajímavé mj. to, že jeho pořadatelem je Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (SFDP), která má pouze 29 individuálních a 9 kolektivních členů. Veškerou organizační přípravu zajišťuje úspěšně firma Auletris, spol. s.r.o., která má 2 stálé zaměstnance! Odborný program připravil Lokální programový výbor tvořený&nbsp; 23 členy SFDP. <strong>Podrobnější informaci naleznete v Zeměměřiči č.5+6/2016.</strong><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

redakce

vyvěšeno: 17.05.2016
poslední aktualizace: 22.05.2016
ID článku: 4866
další informace:www.sfdp.cz/kongres-2016/
www.isprs2016-prague.com/


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie Software
Školství Z domova
[Pošta]