[Home Page]

Boj proti korupci - opatření ČÚZK

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje, páchá nebo spáchal trestný čin přijetí úplatku (§ 331 TrZ) nebo podplacení (§ 332 TrZ), a takový trestný čin nepřekazí (bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání), nebo neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, dopustí se sám trestného činu dle § 367 Nepřekažení trestného činu nebo dle § 368 - Neoznámení trestného činu.

Jiné eventuální poznatky o možném korupčním ohrožení činnosti některého z orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí je možné sdělit i anonymně e-mailem na adresu podatelny místně příslušného zeměměřického a katastrálního inspektorátu nebo ČÚZK nebo nadiktovat na záznamník na tel. číslo 284 041 277.

Podrobněji viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 24.05.2016
ID článku: 4871
další informace: www.cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Boj-proti-korupci/Boj-proti-korupci.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]