[Home Page]

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu zajistí hospodárné nakládání se státní zemědělskou půdou

Prezident ČR podepsal 1. června 2016 novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, která omezí vydávání státní zemědělské půdy a současně umožní vytvoření dostatečné rezervy pro vlastní potřeby státu.

Podle novely zákona by měla být vytvořena dostatečná rezerva nejen pro navrhování a realizaci opatření ve veřejném zájmu v procesu pozemkových úprav, ale zejména pro ústřední orgány státní správy, které mají nebo budou mít vládou schválené rozvojové programy. Novela zákona počítá i s možností rezervu půdy doplňovat nákupem, směnou a využitím předkupního práva, aby byly omezeny náklady na výkup pozemků pro potřeby státu.

Novela zákona počítá s ukončením naturálních restitucí formou převodů náhradních pozemků restituentům (oprávněným osobám).
Novela zákona předpokládá dvouleté přechodné období, kdy bude Státní pozemkový úřad nadále zveřejňovat veřejné nabídky pozemků pro oprávněné osoby.

Podrobněji viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 01.06.2016
ID článku: 4875
další informace: spucr.cz/aktuality/svatava-maradova-novela-zakona-o-statnim-pozemkovem-uradu-zajisti-hospodarne-nakladani-se-statni-zemedelskou-pudou.html


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]