[Home Page]

Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS

Společnosti GEPRO, spol. s r.o., a ATLAS, spol. s r.o., vás srdečně zvou k účasti na 22. ročníku konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS, která se uskuteční v hotelu Olšanka v Praze ve dnech 11. a 12. října 2016.

Časový harmonogram
Úterý 11. října 2016

10:00-18:00 Odborné přednášky a semináře
18:15-23:30 Společenský večer s překvapením

Středa 12. října 2016
09:00-13:00 Odborné přednášky, semináře a školení
14:00-16:00 Setkání dealerů

Témata konference
· Geoinformační strategie státu
· Katastr nemovitostí
· GIS pro města a obce
· Technické mapy měst
· Pasportizace a správa majetku
· Územní plánování
· Geoportály pro občany, veřejnou správu a soukromý sektor
· Komplexní pozemkové úpravy
· Inovace a technologické novinky
· Digitální modelování terénu a vizualizace
· Ekologie a eroze
· Důlní a těžební činnost, skládky
· Liniové stavby
· Standardizace
· a další

redakce

vyvěšeno: 02.06.2016
ID článku: 4877
další informace: http://www.gepro.cz/setkani-uzivatelu-produktu-a-sluzeb-spolecnosti-gepro-atlas/


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
GIS Software
[Pošta]