[Home Page]

Geomatika v projektech 2016

Na zámku Kozel se 5. - 6. října 2016 uskuteční října již zaběhnuté setkání geomatiků a geoinformatiků nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Letos je Geomatika v projektech spojená v Joint konferenci s již 20letou konferencí ISAF (Informační systémy pro zemědělství a lesnictví), nově se taktéž přidává na byznys orientovaná konference Plan4all.

Témata konference spojená s geomatikou:
- zemědělství,
- kulturní dědictví,
- geofyzika,
- otevřená data,
- veřejná správa,
- třetí dimenze,
- doprava,
- životní prostředí,
- turistika,
- vzdělávání.

Důležitá data:
15. září 2016
– mezní termín pro zaslání abstraktu
22. září 2016 – mezní termín pro přihlášení účastníka

Více informací o konferenci: http://kgm.zcu.cz/geomatics-in-projects/

redakce

vyvěšeno: 04.06.2016
ID článku: 4878
další informace: kgm.zcu.cz/geomatics-in-projects/


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
Geodézie
Kartografie GIS
Školství Z domova
[Pošta]