[Home Page]

Nabídka účasti na XXIII. kongresu ISPRS pro české účastníky

<p>Vážení kolegové,<br /></p><p><em>Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum</em>, člen <em>International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)</em>, pořádá ve dnech <strong>12. - 19. 7. 2016</strong> <em>XXIII. kongres ISPRS</em> v prostorách Kongresového centra Praha.</p><p><br />&nbsp; &nbsp; Na kongresu bude předneseno více než 1400 příspěvků v desítkách ústních a interaktivních sekcích. Registrace účastníků je stále otevřena. Více o kongrese naleznete na <em>http://www.isprs2016-prague.com</em>.<br />&nbsp; &nbsp;&nbsp;Česká republika se tímto kongresem dostala mezi méně než 20 zemí, které měly tu čest pořádat kongres ISPRS od doby založení společnosti českým rodákem Eduardem Doležalem v roce 1910 ve Vídni.</p><p><br />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>Abychom umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky, rozhodli jsme se uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS.</strong> </p><p>Novou části odborného programu jsou:<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; National Mapping and Cadastre Agency Forum<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Space Agency Forum<br /></strong>Tato Fóra se konají <strong>14. a 15. července 2016</strong> a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti.&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu&nbsp;v registračním softwaru http://<em>www.isprs2016-prague.com</em>, ČÁST PARTIPANT.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Vložné na jeden den: &nbsp;200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; na oba dny: &nbsp;300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč).<br />&nbsp;<br />Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu.&nbsp;<br />Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Zájemcům jsou rovněž k dispozici <strong>Tutoriály</strong> (http://www.isprs2016-prague.com/program/tutorials).&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;&nbsp;Cena celodenních je 99 EUR, půldenních 45 EUR. Je možné se na ně na stránce kongresu zaregistrovat a poplatek uhradit.&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;&nbsp;Pokud nechcete být normálními účastníky kongresu a chcete se zúčastnit jen tutoriálů, ozvěte se na email halounov@gmail.com do 20. 6. 2016.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />K dispozici je na kongresovém webu také <strong>App kongresu</strong> pro:&nbsp;iPhone, Android, Windows Phone and Blackberry.&nbsp;Zde najdete podrobný program včetně abstraktů všech přijatých příspěvků.<br />&nbsp;<br /><strong>Účastníci jednoho či dvoudenního jednání mohou také shlédnout rozsáhlou výstavu firem a organizací a stovky posterů názorně dokumentujících pokroky ve fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země, mapování, tvorbě geografických databází a GISů i jejich aplikací v zemědělství, lesnictví, ochraně životního prostředí, územním plánování a krizovém řízení.</strong><br />&nbsp;<br />Těšíme se s vámi, kteří se rozhodnete zúčastnit jedné z výše uvedených akcí, na setkání v Praze.<br /><br /><br /></p>

Lena Halounová, ředitelka kongresu, a Václav Šafář, Prezident lokálního programového výboru XXIII. kongresu ISPRS

vyvěšeno: 15.06.2016
ID článku: 4884
další informace:www.isprs2016-prague.com
www.isprs2016-prague.com/program/tutorials


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
GIS
DPZ Fotogrammetrie
Z domova
[Pošta]