[Home Page]

XXIII. kongres ISPRS v Praze - den třetí

Účastníci jednání mohou také shlédnout rozsáhlou výstavu firem a organizací a stovky posterů názorně dokumentujících pokroky ve fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země, mapování, tvorbě geografických databází a GISů i jejich aplikací v zemědělství, lesnictví, ochraně životního prostředí, územním plánování a krizovém řízení.Všimněte si našich doktorandek Evy a Martiny někde uprostřed záznamu... :-)

redakce

vyvěšeno: 15.07.2016
ID článku: 4890
další informace: http://www.isprs2016-prague.com/


Z časopisu Zeměměřič č. 16-07a08
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie Školství
Z domova
[Pošta]