[Home Page]

Pronajměte si kus Katastrálního úřadu v Brně

KP zveřejnil výzvu k podání nabídky na nájem části budovy na Moravském náměstí 1 v Brně.

Předmětem pronájmu je část budovy č. p. 1 na pozemku p. č. 1 na listu vlastnictví č. 325 pro obec Brno, katastrální území Město Brno. Částí budovy se rozumí část půdních prostor o půdorysných rozměrech 2,7 x 4,2 m a část střechy včetně obvodových stěn komínu podle zákresu uvedeného v příloze výzvy na internetu.

Za tento prostor si představuje získat KÚ cca 120 tisíc ročně. Zadavatel vyhodnotí vaše nabídky 30. 8. 2016.

redakce

vyvěšeno: 01.08.2016
poslední aktualizace: 02.08.2016
ID článku: 4897
další informace: www.cuzk.cz/getattachment/01feebfb-fb98-461d-b767-b9e603cbf8c0/Vyzv-k-podani-nabidky-na-najem-casti-budovy.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 16-07a08
[Server] Resort ČÚZKZajímavosti [Pošta]