[Home Page]

Nasazení POZEM+ Management View na Státním pozemkovém úřadu


Na konci května 2016 firma HSI nasadila na Státním pozemkovém úřadu řešení, pomocí kterého se každá přejímka dat VFP provedená referentem na pobočce Státního pozemkového úřadu zaeviduje v centrálním úložišti.

Systém odešle ihned po dokončení importu VFP a provedení všech kontrol veškeré informace o importovaných datech. Do centrálního úložiště se ukládají nejen údaje z hlavičky VFP a informace o referentovi, ale i vlastní počty chyb a varování pro jednotlivé typy chyb definované metodikou VFP.

Díky novému systému je Státní pozemkový úřad schopen vyhodnocovat chybovost odevzdávaných dat v závislosti na zhotoviteli dat nebo typu chyby. Na základě toho je pak možné optimalizovat definici kontrol v metodickém pokynu VFP.

Podrobněji viz link.

redakce

vyvěšeno: 10.08.2016
ID článku: 4898
další informace: http://geoinformace.cz/cz/zdroj/hsi


Z časopisu Zeměměřič č. 16-07a08
[Server] Pozemkové úpravySoftware [Pošta]