[Home Page]

Zemřel Ing. Zdeněk Konečný

Ing. Zdeněk Konečný zemřel 11. srpna 2016 ve věku 65 let.

Ing. Zdeňka Konečného zná široká geodetická veřejnost, a to nejen z brněnské Geodézie, kde v 80. letech minulého století pracoval ve funkci vedoucího výpočetního střediska a později více jako výzkumný a vývojový pracovník, z jehož píle vzešly oblíbené počítačové programy ZK SEZ, KED a další, a později v prostředí WINDOWS programy VKM a G-VIEW.
Dá se říci, že za celou tu dobu více než 30 let naší spolupráce jsem ho poznal jako člověka férového, vysoce erudovaného, zdravě neústupného, navzdory zdravotním potížím vitálního, schopného neúnavně bojovat s jakýmkoli technickým problémem až do jeho překonání.

Rozloučení proběhne ve čtvrtek 18. srpna ve 14 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1.

Svatopluk Sedláček

vyvěšeno: 16.08.2016
ID článku: 4902


Z časopisu Zeměměřič č. 16-07a08
[Server] RůznéZ domova [Pošta]