[Home Page]

Státní pozemkový úřad zahájil 10. ročník soutěže Společné zařízení roku

Státní pozemkový úřad zahájil 17. srpna 2016 jubilejní ročník soutěže o nejkvalitnější realizovaná společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů.

Přihlašovat projekty do soutěže je možné do 30. 9. 2016 v souladu s pravidly zveřejněnými na webových stránkách soutěže: http://soutezszr.spucr.cz, a to do těchto tří kategorií:
1. zpřístupnění pozemků
2. protierozní a vodohospodářská opatření
3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Podrobněji viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 25.08.2016
ID článku: 4904
další informace: spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zahajil-10-rocnik-souteze-spolecne-zarizeni-roku.html


Z časopisu Zeměměřič č. 16-07a08
[Server] Pozemkové úpravyZajímavosti [Pošta]