[Home Page]

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu

Dnem 1. 8. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 185/2016 Sb., který mimo jiné novelizuje i zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, a zákon č. 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V návaznosti na tuto legislativní úpravu je jednou ze zásadních činností Státního pozemkového úřadu tvorba a správa rezervy státních pozemků k výkonu jeho působnosti a k uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou.

Jako další důležité změny v zákoně č. 503/2012 Sb. lze uvést:
* - zrušení možnosti bezúplatného převodu pozemků určených k zastavění stavbami pro bydlení ve prospěch obcí, nově lze převádět pozemky pro veřejnou zeleň pouze nacházející se v zastavěném území či zastavitelné ploše,
* - opětovná možnost požádat o převod pozemku v zahrádkových a chatových osadách,
* - zrušení možnosti požádat o převod sousedního pozemku,
* - vlastník pozemku nemůže učiněnou nabídku na využití předkupního práva vzít zpět do doby přijetí nebo nepřijetí nabídky Státním pozemkovým úřadem.

Je před námi obrovský kus práce, protože nový zákon o SPÚ nám ukládá velké množství úkolů především v oblasti vodohospodářství, půdní problematiky, eroze a sucha, komentovala ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová při pracovní návštěvě ministra Jurečky na SPÚ v srpnu t.r.

redakce

vyvěšeno: 26.08.2016
ID článku: 4905
další informace:spucr.cz/aktuality/novela-zakona-o-statnim-pozemkovem-uradu.html
spucr.cz/aktuality/ministr-zemedelstvi-marian-jurecka-pracovne-navstivil-statni-pozemkovy-urad.html


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]