[Home Page]

? INŽENÝR 4.0 ? - Panelová diskuse

věnovaná problematice českých profesních inženýrů jako nositelů technologického rozvoje

(kvalifikace, počáteční vzdělávání, požadavky zaměstnavatelů na absolventy, další vzdělávání a kariérní růst, úloha státních orgánů a dalších dotčených právních subjektů – vzdělávacích institucí, reprezentací zaměstnavatelské sféry, profesních a odborných inženýrských spolků a komor, odborových organizací atd.)

Diskuse by měla reagovat i na očekávaný vývoj vyvolaný akcelerujícím celosvětovým rozvojem nových technologií formulovaným pod různým označením – PRŮMYSL 4.0, reindustrializace, digitální revoluce, společnost znalostní ekonomiky, EVROPA 2030, atp. a zaměřit se na otázky zabezpečení inženýrských profesionálů schopných plnit v české společnosti požadavky tímto vývojem na ně kladené.

Pořadatelé: Český svaz vědeckotechnických společností
Český národní výbor Evropské federace národních inženýrských asociací
Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Zpráva z panelové diskuze zde:
http://www.csvts.cz/index.php/2-uncategorised/125-zprava-o-panelove-diskusi-k-problematice-ceskych-profesnich-inzenyru-inzenyr-4-0

Za nás na akci vystoupil předseda KGK Ing. Jan Fafejta.

redakce

vyvěšeno: 20.09.2016
ID článku: 4914
další informace: www.csvts.cz/index.php/2-uncategorised/125-zprava-o-panelove-diskusi-k-problematice-ceskych-profesnich-inzenyru-inzenyr-4-0


Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
[Server] Z domovaKGK [Pošta]