[Home Page]

Nové logo Kartografické společnosti

Po časově náročném hodnocení návrhů na nové logo České kartografické společnosti (ČKS) zvítězil návrh autora Marka Hynka, studenta Katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, čerstvého absolventa bakalářského studia.

Předseda ČKS doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. v pátek 1. srpna 2016 vyhlášení komentoval takto: Soutěž se trochu protáhla, ale zájmem výboru bylo, aby nové logo bylo graficky přijatelné a pokud možno i čisté a aby bylo použitelné pro různé příležitosti a dokumenty – hlavičkový papír, prezentace, vizitky, web, postery, trička, tužky apod. Z tohoto důvodu byly vyřazeny návrhy, které byly jednak moc komplikované, jednak nebyly graficky v pořádku nebo byly plagiáty jiných již existujících log.

Předseda také vyslovil poděkování všem členům společnosti a zejména členům výboru, kteří svým hlasováním a připomínkami umožnili vybrat a realizovat nejlepší návrh. Poděkoval a poblahopřál autorovi vítězného návrhu.

Logo viz odkaz na FB.

redakce

vyvěšeno: 09.09.2016
ID článku: 4918
další informace: www.facebook.com/zememeric/photos/a.605502399540843.1073741827.109475905810164/1090678251023253/?type=3&theater


Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
[Server]
Kartografie
Různé Školství
Zajímavosti
[Pošta]