[Home Page]

Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016

S provozovatelem portálu Rozvojovna.cz naše redakce Zeměměřiče připravila pro úředníky v našem oboru možnost zkušebních testů na úřednické zkoušky ZDARMA. Již loni v prosinci jsme zveřejnili první testy na tehdy platné otázky z obecné části úřednické zkoušky.
Pokud v testech naleznete chyby, prosím, kontaktujte provozovatele. Není to komerční projekt, takže vás žádáme o shovívavost.

Po snadné registraci obdržíte na Rozvojovna.cz kredity s možností využít i další testy.
Zájmem naší redakce a vlastně celé společnosti je mít perfektní úředníky, tak jsme se alespoň touto troškou snažili k tomu přispět.

Testy vás spolehlivě připraví na Úřednickou zkoušku. Cvičení jsou doplněna o odkazy na příslušné zákony i jednotlivé paragrafy, kde můžete najít další informace. Úžasné na tom je, že možnost testování je ZCELA ZDARMA.

Vstup do kurzu na Rozvojovna.cz - viz aktivní proklik níže.

Od 14. září 2016 jsou dostupné nové testy k otázkám platným od 1. září 2016 na http://www.rozvojovna.cz/urednicka-zkouska/

redakce

vyvěšeno: 27.09.2016
ID článku: 4920
další informace: www.rozvojovna.cz/urednicka-zkouska/


Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Pozemkové úpravy
Různé Internet
[Pošta]