[Home Page]

Pátá novela katastrálního zákona

Dnes byla rozeslána částka č. 115 Sbírky zákonů (je dostupná na serveru Ministerstva vnitra), ve které byly vyhlášeny:

1) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

2) Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doprovodný novelizační zákon č. 298/2016 Sb., ve své části šedesáté první obsahuje i (v pořadí již pátou) novelu katastrálního zákona.

Účinnosti tato novela nabyla už dnem vyhlášení zákona č. 298/2016 Sb., tj. už dnes.

Novela se týká pouze ustanovení § 7, § 52 odst. 4 písm. b) a c) a § 60 katastrálního zákona.

Podrovnějí viz Konference Katastr, ze které byl příspěvek převzat.

redakce

vyvěšeno: 19.09.2016
ID článku: 4922
další informace: mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2016/003959.html


Z časopisu Zeměměřič č. 16-07a08
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]