[Home Page]

Den s INSPIRE - Pozvánka

Zveme vás k účasti na semináři Den s INSPIRE, který pro Vás připravila Česká asociace pro geoinformace (CAGI), Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).

Seminář se uskuteční dne 11. 11. 2016 na Novotného lávce v Praze.

Jaké přednášky na semináři zazní?
Jak si s INSPIRE stojíme a jak dál?
Národní datové sady INSPIRE
Nový pracovní program MIG a jeho dopady do povinnosti poskytovatelů
Prioritní data - příklad z praxe
Harmonizace přeshraničních geografických dat se sousedními státy
Zpracování dat environmentálního reportingu
Rozšíření INSPIRE specifikací pro národní účely + příklady využití
ATOM feed a jeho využití
a další.

Bližší informace o semináři Den s INSPIRE naleznete na webových stránkách semináře, registrovat se můžete do 7. 11. 2016 viz odkaz.
Těšíme se na viděnou s vámi 11. 11. na Lávce!

Za programový výbor konference

Karel Janečka, CAGI

vyvěšeno: 03.10.2016
ID článku: 4924
další informace:www.cagi.cz/konference-den-s-inspire?
www.cagi.cz/konference-den-s-inspire?show=registrace

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel CAGI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
[Server] GISZ domova [Pošta]