[Home Page]

Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšelOdkrýváme taje geometrie 3
Digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G), Pátá novela katastrálního zákona, Setkání uživatelů produktů GEPRO a Atlas, Úřednické zkoušky – nové testy na otázky platné od 1. září 2016, Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací, Errata: Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2880, Zkoušky odborné způsobilosti, konané dne 14. 9. 2016, Soutěž Společně otevíráme data, GEPRO na YouTube, Oblasti zasažené zemětřesením v Itálii, Nová generace mobilní aplikace Dej Tip, Novela zákona o státním pozemkovém úřadu, Příběhy míst – pomozte se sběrem příběhů z Liberecka, Nové logo Kartografické společnosti, BRDY – 12. listopadu 2016 4 – 5
Bůh přeměřuje Zemi (R. Petr) 1 – obálka, 3, 6 – 9
Ruská federace pro českého zeměměřiče země neznámá (J. Šíma) 10 – 15
Obor G+K v sovětské a ruské známkové a odznakové tvorbě (red) 15
Výstava Zajímavá místa (R. Petr, ZÚ) 16 - 20
Novela Katastrální vyhlášky – rozhovor s K. Večeře (R. Petr) 21 - 22
Poznámky ze semináře o novele katas­trální vyhlášky (red) 22 -23
Znalecký posudek v oboru geodézie a kartografie (P. Polák) 24 - 26
Kvalita dat z 3D laserových skenerů (D. Šantora, Alžb. Prokopová) 27 - 29
Zeměměřická komora pod drobnohledem – 2 (red) 30 - 31
Náležitosti podání (Lub. Klučka) 31
Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii – recenze (red) 32
Obnova Izraele v Bibli, kniha Ezechielova (red) 33
Servis Z 34


Bůh přeměřuje Zemi

je tématem motivu obálky tohoto čísla. Snad si každý tento obrázek vystavíte na svém pracovišti, aby vám připomínal to, co vám chce sdělit i článek se stejným názvem. Od pradávna si totiž vládci v různých světových kulturách přivlastňovali práci zeměměřičů, protože tak zvýrazňovali svůj božský původ.

Měření Země a všeho na ní i mimo ní je božská práce, která je nám svěřena a my ji musíme dělat pořádně, zodpovědně a důstojně. Dokud si i ten náš nejposlednější „ňouma v teplákách a s pásmem“ neuvědomí mimořádnost našeho oboru, budeme se (třeba i nechtěně) podílet na jeho devastaci a zániku.

Vytyčení pravého úhlu, orientace ke Slunci, body na přímce, vytyčení v prostoru, obnovení neznatelné hranice aj. patří k tajům a dovednostem nás geometrů – zeměměřičů. Pokud si své umění necháme vzít nebo ho degradujeme na nuznou profesi, pohltí nás Peklo.

Nemá cenu už o tom zde více psát. Všechna slova jsou zbytečná tam, kde chybí činy. Ani nedopíši tento úvodník a nepředstavím další obsah čísla. I když přinášíme krásné a zajímavé články, vše je marginální oproti uvědomění si sebe samotného, své práce a poslání na Zemi.

Prosím, přemýšlejte a važte si práce, která vám byla svěřena. Oceňujte náležitě svoji práci a chovejte se jako zástupci panovníka či Boha na Zemi. Začněte ještě dnes...

Radek Petr

Pozor: někteří již máte s adresním štítkem v obálce také zálohovou fakturu na další rok. Zbytek ji budeme mít příště.
Díky za předplacení časopisu.

redakce

vyvěšeno: 05.10.2016
ID článku: 4926


Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
GIS DPZ
[Pošta]