[Home Page]

24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

organizuje Komora geodetů a kartografů SR v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, Stavebnou fakultou STU Bratislava, Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov, Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie, Kartografickou spoločnosťou SR a Slovenskou spoločnosťou pre fotogrametriu a diaľkový prieskum.

10. a 11. 11. 2016 v Holiday Inn Trnava, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava,
www.holidayinn-trnava.sk

ODBORNÝ PROGRAM
• informácie z odboru geodézia a kartografia
• vykonávanie geodetických a kartografických prác
• uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii
• vystúpenie zástupcov univerzít na Slovensku
• novinky v oblasti používania UAV

ČASOVÝ PROGRAM
štvrtok, 10. 11. 2016
8:30 – 9:30 Prezentácia
9:30 – 13:00 Prednášky
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 17:00 Prednášky
19:30 – 3:00 Spoločenský večer

piatok, 11. 11. 2016
9:00 – 13:00 Prednášky
13:00 – 14:00 Obed

KONTAKT: Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, 821 02 Bratislava Tel./fax: 02/44 888 348, e-mail: komorag@mail.t-com.sk, www.kgk.sk

redakce

vyvěšeno: 19.10.2016
ID článku: 4927
další informace:www.kgk.sk
www.holidayinn-trnava.sk


Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
Pozemkové úpravy GIS
[Pošta]