[Home Page]

Anketa - průzkum spokojenosti na KÚ

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj zveřejnil na svých stránkách odkaz na dotazník spokojenosti, který sestavil na google dokumentech.

Vyplněním ankety poskytne vedení KÚ, KP a také všem zaměstnancům cennou zpětnou vazbu a případné náměty na zlepšení některých oblastí. Získané podněty na KÚ vyhodnotí a učiní praktické kroky k jejich případné nápravě.

První otázky směřují na určení času, místa a účelu návštěvy. Dále vyplníte možnosti platby a spokojenost se službami, profesionalitu pracovníků a orientaci v KN a na pracovišti. Poptávané jsou i silné a slabé stránky, náměty na vylepšení atd. Dotazník končí náměty k řešení a je anonymní.

Jedná se o první dotazník spokojenosti u KÚ, který jsme v redakci zaznamenali, takže o něm píšeme.

redakce

vyvěšeno: 01.11.2016
ID článku: 4930
další informace: www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Olomoucky-kraj/O-uradu/Aktuality/pruzkum-spokojenosti.aspx?feed=352dd6e2-dcbb-4dcc-a66b-339297932da4


Z časopisu Zeměměřič č. 16-11a12
[Server] Katastr nemovitostíInternet [Pošta]