[Home Page]

Aplikace pro poskytování ZPMZ v elektronické podobě

Nahlížení do KN bylo rozšířeno o speciální aplikaci pro získání souborů ZPMZ v elektronické podobě. Aplikace je určena především pro získání potřebných podkladů pro vyhotovení geometrických plánů, nebo vytyčení hranice pozemků.

Jedná se o interaktivní aplikaci umožňující z grafického prostředí pomocí definičních bodů ZPMZ vybrat a získat v elektronické podobě soubory ZPMZ z prostoru chystané změny.

Více viz link. Zdroj: CUZK.cz

redakce

vyvěšeno: 07.02.2017
ID článku: 4948
další informace: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/Marushka/HTML/Napoveda-ZPMZ.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 17-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]