[Home Page]

Zemřel Ing. Ferdinand RadouchIng. Ferdinand Radouch je znám především jako první polistopadový předseda rezortu. Na návrh Občanského fóra geodetů a kartografů byl počátkem roku 1990 jmenován předsedou ČÚGK (později od 1.1.1993 ČÚZK). Tuto funkci zastával do 31.10.1993.
S jeho působením je spojeno rozdělení rezortních organizací – vesměs státních podniků – na sféru státní správy a část podnikatelskou a vznik nových územních orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí a formulovány některé ze základních zákonů, např. č. 265/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., a č. 359/1992 Sb., a prováděcí vyhláška č. 126/1993 Sb.

Ing. Radouch přispíval i do časopisu Zeměměřič, který odebíral i v důchodu. V jeho odchodu ztrácí česká zeměměřická veřejnost významnou osobnost. Čest jeho památce.

redakce

vyvěšeno: 11.02.2017
ID článku: 4949
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=595


Z časopisu Zeměměřič č. 16-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Různé Historie
Zajímavosti
[Pošta]