[Home Page]

Dělení a scelování pozemků

Geometrický plán, územní řízení a zápis vlastnictví v katastru nemovitostí - to vše bylo tématem textu Petra Poláka v časopisu Zeměměřič 1+2/2017, který v časopise opatřila redakce redakční poznámkou.

Petr Polák svůj článek doplnil o tři přílohy, které doporučujeme k prostudování pro lepší pochopení jeho textu v Zeměměřiči 3+4/2017.

Jsou to:

1) Výňatek z ústavy ČR a Výňatek z Listiny základních práv a svobod

2) Geometrický plán příloha listiny o nemovitosti

3) Výpis ze Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Vše naleznete v odkazech níže.

redakce

vyvěšeno: 13.03.2017
poslední aktualizace: 18.04.2017
ID článku: 4950
další informace:www.zememeric.cz/pdf/vypis_z_ustavy_a_listiny.pdf
www.zememeric.cz/pdf/Geom_plan_2014.pdf
www.zememeric.cz/pdf/Vypis_ObcZak_89-2012_Sb.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 17-01a02
[Server]
Katastr nemovitostí
Různé Přečtěte si
[Pošta]