[Home Page]

Kouzlo starých map - výstava v časopisu Zeměměřič

Putovní výstava panelů KOUZLO STARÝCH MAP je příspěvkem autorů k oslavám Mezinárodního roku mapy. Výstavu připravila Kartografická společnost České republiky společně s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou knihovnou v Olomouci. Výstava byla instalována v prostorách školských zařízení, muzeích a vestibulech budov veřejné správy po dobu Mezinárodního roku mapy od 1. září 2015 do 31. prosince 2016. Cílovou skupinou výstavy jsou žáci základních a středních škol a laická veřejnost.

V každém čísle časopisu Zeměměřič od čísla 1+2/2017 naleznou čtenáři časopisu vyjimatelný plakát se starou mapou.

Výstavu tvoří sedm panelů, které představují vybrané exponáty v historických souvislostech
1. Velká Geografie
2. Beatova mapa světa
3. Portolánový atlas Jamese Olivese z roku 1563
4. Mapa Ameriky z roku 1606
5. Mapa světa Nicolase Sansona
6. Atlas Velkého kurfiřta
7. Mapa řeky Moravy

Informace o výstavě naleznete také na http://www.zememeric.cz/pdf/Ze_2017-01+02-Kouzlostarychmap.pdf

redakce

vyvěšeno: 26.02.2017
ID článku: 4951
další informace: www.zememeric.cz/pdf/Ze_2017-01+02-Kouzlostarychmap.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 17-01a02
[Server]
Kartografie
Různé Školství
Historie Zajímavosti
[Pošta]