[Home Page]

20. ročník semináře DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU

se konal ve čtvrtek dne 2. února 2017. Prezentace jsou dostupné na webových stránkách našeho ústavu.
http://geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/

Přednášejícím chci poděkovat za zpracování prezentací a jejich zpřístupnění širší odborné veřejnosti.
Těšíme se na setkání v příštím roce.

Témata referátů
Weigel, J., Berková, A.:
(prezentace) Dvacet let brněnských seminářů GPS

Šimek J.:
(prezentace) Hlavní mezníky vývoje geodetických aplikací GNSS v uplynulých 20 letech

Taraba, P.:
(prezentace) GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2016 a jejich naplnění

Mališ, M., Leitmannová, K.:
(prezentace) Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby

Šnajdrová, M., Řezníček, J.:
(prezentace) Geodetické aplikace Geoportálu ČÚZK a jejich užití

Ceizel, P., Smolík, K., Droščák, B.:
(prezentace) Skúsenosti z analýzy hardvéru referenčných staníc SKPOS

Šantora, D., Prokopová, A.:
(prezentace) Gefos – firemní prezentace: Nové Leica GNSS technologie – RTKplus, SmartLink, Infinity

Droščák, B.:
(prezentace) Rezortná transformačná služba a záväzné transformácie na Slovensku

Sośnica, K. a kol.:
(prezentace) GNSS data analysis for geodesy and atmospheric research at the Institute of Geodesy and Geoinformatics

Kostelecký, J., Pálinkáš, V.:
(prezentace) Národní doplnění evropské kombinované geodetické sítě (ECGN) v České republice

Šugar, D.:
(prezentace) GNSS research activities at the Faculty of Geodesy, University of Zagreb

Špánik, P., Gerhátová, Ĺ, Hefty, J.:
(prezentace) GNSS Remote Sensing – alternatívne využitie družicových meraní

Rucký, A:
(prezentace) Geoobchod – firemní prezentace: GEOORBIT – nová GNSS síť v ČR

Holíková, L.:
(prezentace) Geotronics – firemní prezentace: GNSS korekce Trimble

Pospíšil, L., Švábenský, O.:
(prezentace) Další výsledky zkoumání geodynamiky střední a severní Moravy

Mojzeš, M., Hábel, B.:
(prezentace) Modelovanie deformácie zemského povrchu v oblasti vodnej elektrárne Liptovská Mara

Bureš, J., Švábenský, O., Hořejš, M.:
(prezentace) K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS

Vrublová D., Vrubel, M.:
(prezentace) Systém pro výpočet prostorové polohy kolesa rypadel na Severočeských dolech a.s. v reálném čase a jeho aplikace v praxi

Janus, P.:
(prezentace) Realizace systému WGS84 v neznámém prostředí

Kaláb, R.:
(prezentace) TOPGEOSYS – firemní prezentace:

Josef Weigel, garant semináře

vyvěšeno: 20.02.2017
ID článku: 4952
další informace: geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/


Z časopisu Zeměměřič č. 17-01a02
[Server] GeodézieGPS [Pošta]