[Home Page]

Státní pozemkový úřad nabízí stáže pro studenty vysokých škol

Osloveným vysokým školám nabízí Státní pozemkový úřad (SPÚ) možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Účelem spolupráce je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu.


Studenti se budou podílet například na provádění pedologického bonitačního průzkumu a mapování BPEJ v určených katastrálních i jiných zájmových územích a kvalitní stanovování a zpracování dat předkládaných k dalšímu hodnocení nebo určených k přímým výstupům v rámci uživatelské sféry. Dále také na ověřování aktuální polohy liniových melioračních staveb a jejich objektů v určeném zájmovém území atd.

Odborné stáže budou realizovány na pracovištích SPÚ na základě rámcové smlouvy uzavřené s příslušnou vysokou školou.

redakce

vyvěšeno: 24.02.2017
poslední aktualizace: 06.08.2017
ID článku: 4953
další informace: www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-nabizi-staze-pro-studenty-vysokych-skol.html


Z časopisu Zeměměřič č. 17-01a02
[Server]
Pozemkové úpravy
GIS Školství
[Pošta]