[Home Page]

Kdo vyhrál poslední 10. ročník soutěž Společné zařízení roku?

Dne 23. března 2017 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku. Soutěž pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Letos seuskutečnila naposledy a od příštího roku ponese název Cena krajiny a realizovat ji bude SPÚ společně s Ministerstvem zemědělství a dalšími subjekty.
Předávání cen se zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.
Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

V kategorii
Opatření ke zpřístupnění pozemků zvítězil projekt Kolejové polní cesty v k. ú. Sovenice, okres Nymburk

V kategorii
Protierozní a vodohospodářská opatření zvítězil projekt Protierozní opatření v k. ú. Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí

V kategorii
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvítězil projekt Realizace výsadby lokálního biokoridoru K-14 v k. ú. Bludov, okres Šumperk

V kategorii
Cena Státního pozemkového úřadu zvítězil projekt Protierozní opatření v k. ú. Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí

V kategorii
Cena veřejnosti zvítězil projekt Vodohospodářské opatření v k. ú. Rtyně nad Bílinou, okres Teplice


Společná zařízení realizovaná v pozemkových úpravách mají pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam postupně roste v důsledku negativních dopadů klimatických změn. Společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze nebo výsadby jsou prevencí povodní i sucha.
„V současném programovém období budeme čerpat finance především na projekty, které povedou ke snížení dopadu klimatických změn. Na pozemkové úpravy máme v letech 2014 až 2020 vyčleněnu částku z Programu rozvoje venkova ve výši 3,5 miliardy korun,“ řekla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

redakce

vyvěšeno: 25.03.2017
ID článku: 4957
další informace: spucr.cz/aktuality/soutez-spolecne-zarizeni-roku-zna-viteze-posledniho-rocniku.html


Z časopisu Zeměměřič č. 17-03a04
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]