[Home Page]

Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím družicové radarové interferometrie

Dne 24. dubna 2017 se bude v zasedacím sále Ministerstva dopravy konat seminář k výsledkům projektu Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím družicové radarové interferometrie, který iniciovalo Ministerstvo dopravy prostřednictvím programu TAČR Beta.

Seminář se bude věnovat představení výsledků, zkušenostem z využití metody v praxi, možnostem financování nasazení metody do praxe a diskusi řešitelů s potenciálními uživateli.

Základem družicové radarové interferometrie jsou družicové snímky. Za účelem maximálního snížení nákladů projekt cílil na využití snímků evropské družice Sentinel 1, které jsou k dispozici zdarma pro jakékoliv využití, vč. státní správy a komerční sféry. Cena dat se tedy nepromítá do nákladů služby. Výhodou rovněž je, že data Sentinel 1 jsou k dispozici velmi často, každé 2 dny.

Tématem semináře je představení možností využití radarové interferometrie pro sledování nežádoucích pohybů a deformací (nejen) dopravních infrastruktur, metodiky takového sledování, praktická ukázka výsledků měření v terénu a prezentace zkušeností z pilotního využití v praxi. Právě praktická měření prokázala možnost detekce nežádoucích pohybů staveb, resp. náspů až v řádu jednotek milimetrů až centimetrů za rok. V případě mostů se jedná o trendové pohyby.

Program a další informace - viz link.

Ondřej Šváb, MD ČR

vyvěšeno: 29.03.2017
ID článku: 4959
další informace: www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/senimar-sledovani-nezadoucich-pohybu-a-deformaci-dopravnich-infrastruktur-prostrednictvim-druzicove-radarove-interferometrie-1.html


Z časopisu Zeměměřič č. 17-03a04
[Server] DPZZ domova [Pošta]