[Home Page]

Takové byly POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXII. v Třebíči 6. dubna 2017

Tradiční jarní seminář zaměřený na problematiku pozemkových úprav (PÚ) se uskutečnil ve čtvrtek 6. dubna 2017 a byl to již dvacátý druhý ročník semináře v Třebíči.

Pořadatelem semináře byl Spolek zeměměřičů Brno, organizačními garanty byly Vladimíra Žufanová a Eva Eliášová, odbornými garanty Pavel Doubek a Martin Malec. Partnery akce byly firmy Geocart CZ a.s., Atlas spol. s r.o. a HSI, spol. s r. o., mediálním partnerem byl již tradičně časopis Zeměměřič.

Seminář proběhl opět v hotelu ATOM na Velkomeziříčské ulici v Třebíči, který si účastníci odborných akcí Spolku zeměměřičů Brno velmi oblíbili. Posluchače odborným programem semináře provázeli v roli moderátorů Pavel Doubek a Vladimíra Žufanová. Letos se akce zúčastnilo více jak 100 kolegů se zájmem o pozemkové úpravy a problémy s nimi souvisejícími.

Po úvodním uvítání vystoupila Mgr. Jaroslava Doubravová ze Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a posluchače v sále seznámila s prioritami této organizace v roce 2017. Na svoji kolegyni navázal Ing. Josef Havelka rovněž ze SPÚ a osvětlil přítomným čerpání finančních prostředků na činnosti spojené s komplexními pozemkovými úpravami (KoPÚ) z Evropské unie.

Ing. Tomáš Havlíček z firmy Ateliér Fontes představil přítomným účastníkům inženýrské činnosti při projektování vodohospodářských opatření i z pohledu dokladů, procedůr, termínů a lhůt. Před přestávkou seznámil Ing. Michal Votoček z firmy Gepro s novinkami programu Proland na zpracování plánu společných zařízení.

Po osvěžení kávou uvítali účastníci na pódiu Ing. Dagmar Sklenářovou s kolegou Ing. Pavlem Kazdou z KP Frýdek-Místek, kteří se u mikrofonu střídali a sdělili přítomným svoje zkušenosti s přebíráním výsledků komplexních pozemkových úprav, s problémy, se kterými se setkali při šetření hranic, s problematikou „neřešených“ pozemků, geometrických plánů na obvod KoPÚ a s jejich zápisem do KN. Pan Ing. Michal Pochop z VÚMOP Brno osvětlil nové postupy v zavádění BPEJ do KN a uvedl, že v budoucnu se počítá s BPEJ jako účelovým územním prvkem RUIAN.

Druhý blok přednášek byl zakončen informacemi o změnách v softwaru POZEM, VFP 4.1, které byly prezentovány Ing. Janem Vorlíčkem z firmy HSI.
Moderování posledního bloku přednášek se ujala Vlaďka Žufanová, která přivítala na pódiu staronového přednášejícího - pana Jiřího Kostelníka, starostu Městyse Mohelno, který účastníky seznámil s jedním z projektů společných zařízení Cenklov, patřící mezi oceněné v soutěži Společné zařízení roku. Ing. Miroslav Šoul z firmy Atlas předvedl posluchačům možnosti projektování polních cest v programu Atlas DMT.

Posledním přednášejícím byl Ing. Pavel Doubek z ČÚZK, který ve svém zajímavém příspěvku seznámil účastníky semináře s nově prováděnými „revizemi“ a zveřejňováním nesouladů mezi evidencí v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu, zjištěných při revizích katastrálního operátu v aplikaci “Nahlížení do KN“. Před ukončením semináře dala Vlaďka Žufanová prostor na dotazy z řad přítomných. Závěr akce pak patřil přání šťastného návratu domů všem přítomným a pozvánce na další v pořadí 23. podzimní seminář Katastr nemovitostí v právní i technické praxi, který se bude konat 21. září 2017.

Jaroslav Švec

vyvěšeno: 09.05.2017
ID článku: 4970
další informace: www.spolekzememericubrno.cz/22pu/


Z časopisu Zeměměřič č. 17-03a04
[Server]
Pozemkové úpravy
Z domova ČSGK
[Pošta]