[Home Page]

Inspirujme se… udržitelností

První národní konference věnovaná směrnici INSPIRE nazvaná Inspirujme se… proběhla v r. 2008. K tradiční česko-slovenské spolupráci se v letošním roce přidala i spolupráce mezinárodní – konference byla spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE. Obou konferenčních dnů 14. – 15. 2. 2017 se v hotelu Park Inn v Praze zúčastnilo celkem 120 lidí z 10 evropských zemí, především ze střední a východní Evropy.

Projekt Attractive Danube je zaměřen na posílení víceúrovňové a mezinárodní spolupráce v oblasti územního plánování vedoucí k celkovému zvýšení územní atraktivity Dunajského regionu. Účastníci konference se seznámili s příklady využití a zpracování především prostorových dat a ukázkami z praxe – na příkladu konkrétních zahraničních měst. Z prezentací často zaznívala potřeba harmonizace dat, která usnadní jejich další zpracování a využití.

Druhý den v příspěvcích konference Inspirujme se… zazněla řada podnětných informací, jak mohou různá data, a to nejen ta shromažďovaná v rámci INSPIRE, přispívat pro lepší fungování úřadu a vyšší informovanost veřejnosti; zkrátka tak, aby město fungovalo lépe, bylo otevřenější vůči svým občanům a lidé se v něm cítili dobře. Takto využívaná data by měla být kvalitní, dostupná a ideálně harmonizovaná do jednotné podoby. Současně je nutné řešit, jak zpracovat a zpřístupňovat velké objemy dat, jak data správně interpretovat, získat z nich požadované informace a ty zpřístupnit široké veřejnosti. Data zveřejňovaná v rámci INSPIRE mohou celému procesu významně pomoci. Samotní občané se mohou více zapojovat do rozhodovacích procesů, nebo sami přispívat sběrem dat – k tomu slouží stále častěji využívané komunitní projekty.

Info na www.inspirujmese.cz

Jitka Faugnerová, CENIA

vyvěšeno: 16.05.2017
ID článku: 4973
další informace: www.inspirujmese.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 17-03a04
[Server]
GIS
Různé Z domova
[Pošta]