[Home Page]

Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů

V úterý (18. 7. 2017) byla rozeslána částka č. 77 Sbírky zákonů, ve které je mimo jiné publikována i (v pořadí už šestá) novela ZemV, tj.:

Vyhláška č. 214/2017, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušná částka 77 Sbírky zákonů je dostupná ke stažení na serveru Ministerstva vnitra na URL:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38260

Zdroj: Konference katastr: http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr

redakce

vyvěšeno: 20.07.2017
ID článku: 4984
další informace:http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38260
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr


Z časopisu Zeměměřič č. 17-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]