[Home Page]

ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI

13. září 2017 ČÚZK zveřejnil aktualizovaný Přehled základních zkušebních otázek ke zkouškám ÚOZI a Seznam předpisů a doporučené literatury.

S přijetím zákona 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích, a zákona o některých přestupcích se změnil také katastrální zákon.
Výraz správní delikty je nahrazen výrazem přestupky. Změna se týká otázky č. 4 a č. 8 v obecné části.


Zdroj: ČÚZK

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 18.09.2017
ID článku: 4999
další informace: www.cuzk.cz/Aktuality-resort/2017/20170911-Aktualizovane-zkusebni-otazky-a-seznam-pr.aspx?feed=352dd6e2-dcbb-4dcc-a66b-339297932da4


Z časopisu Zeměměřič č. 17-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Různé Školství
[Pošta]