[Home Page]

SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS

Rádi bychom vás pozvali na 17. ročník konference zabývající se problematikou fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a GIS s názvem "SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS".

Jako předešlé ročníky, konference se koná ve výukovém středisku ČVUT v Telči (Náměstí Zachariáše z Hradce č. p. 3).

Termín konference je stanoven na 13. - 15. 11. 2017 (13. 11. probíhá pouze registrace v podvečerních hodinách).


Hlavní program: 14. 11. 2017

Termíny:
- uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2017.
- odeslání abstraktů: 8. 11. 2017.
- odeslání plných verzí článků do 15. 11. 2017, v případě nedodání bude po publikována vaše prezentace ve formátu pdf.

Vložné:
- Pro studenty a zaměstnance ČVUT: zdarma.
- Ostatní: 300 Kč (vstup na akci, zahrnuje dopolední a odpolední občerstvení, společenský večer, oběd, nezahrnuje ubytování).

Přihlášení:
- Přihlášení je možné na emailovou adresu: konferencetelc@gmail.com.
- Všechny referáty budou součástí elektronického sborníku s ISBN, vydání prosinec 2017.
- Referáty budou prezentovány pouze ústní formou.
- Konference bude mít jednotlivé sekce podle oblasti, které se jednotlivé příspěvky budou týkat. Klasické rozdělení sekcí: fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, GIS a laserové skenování, speciální sekce RPAS (UAV).

Pro autory:
- Abstrakt musí obsahovat min. 50 slov.
- Celý článek není omezen počtem stran. Minimem jsou 4 strany včetně obrázků. Vlastní text pište velikostí 10, písmem Arial, po názvu příspěvku uveďte své jméno, příjmení, příslušnost k organizaci a kontaktní email. Text příspěvku doporučujeme rozčlenit na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Na závěr příspěvku uveďte použitou literaturu a zdroje. Vzor (template) najdete v příloze. Příspěvky zasílejte na výše zmíněnou adresu (konferencetelc@gmail.com) ve formátu doc nebo docx (MS Word).

Program bude vystaven týden před pořádáním konference na webu laboratoře fotogrammetrie v sekci odborné akce: http://lfgm.fsv.cvut.cz, kde naleznete i sborníky z minulých let.

Těšíme se na vaši účast,

za organizační tým

Karel Pavelka, Eva Matoušková, Martina Hůlková, Jaroslav Šedina, Eliška Housarová, Romana Pavelková,
Katedra geomatiky, FSv, ČVUT v Praze

vyvěšeno: 21.09.2017
ID článku: 5002
další informace: lfgm.fsv.cvut.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 17-09a10
[Server]
GIS
DPZ Fotogrammetrie
Software Různé
[Pošta]